Nem ismeretlen jelenség ma Magyarországon sajnos az, hogy a fuvarozással foglalkozó cégek alkalmazásában álló sofőrök üzemanyag hiánnyal károsítják meg a munkáltatót. Nagyon nehéz ez ellen védekezni, hiszen, nem lehet senkit alaptalanul megvádolni főleg bizonyíték hiányában munkaviszonyát megszüntetni. Az pedig, hogy hitelt érdemlően bizonyítsa a munkáltató a hiány tényét, egy hosszabb és jól felépített ellenőrzést kíván meg tőle. Ha ez sikerül is, de munkaügyi perre kerülne a sor, a cég még mindig rosszul járhat.

A munkáltató ilyen esetekben szigorúbban kezdi ellenőrizni az üzemanyag felhasználást. Az ellenőrzések hatására a gyanús sofőr esetleg felhagyhat tevékenységével, de amint ismét enyhül a kontroll – hiszen erre egyetlen fuvarozócégnek sincs folyamatos kapacitása – a munkatárs valószínűleg folytatja törvénysértő magatartást.

Vagyis kimondottan kellemetlen és hosszú az a folyamat, mire a munkáltató rajtakapja azt, aki megkárosítja őt és ezt rá is bizonyítja. Az pedig, hogy a munkaviszonyát is meg tudja emiatt szüntetni, szintén nem egyszerű feladat.

A munkaügyi bíróság, a munkavállalót védi

Ha már hitelt érdemlően bizonyította a munkáltató a sofőr céget károsító tevékenységét ami emiatt felbontja a munkaszerződését, a munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulhat és van esélye arra, hogy igazat adjanak neki.

A munkáltató ugyanis hiába tudja dokumentumokkal, esetleg fotó vagy videó felvétellel alátámasztani állítását, ha a telephelyen az üzemanyag kimérése a bűncselekmény időpontjában nem hitelesített rendszeren történt. Hiába tehát minden bizonyíték, hitelesített rendszer hiányában a bíróság a munkavállalót fogja védeni.

Hogyan biztosíthatja be magát?

A mérésügyi törvény kimondja, hogy az üzemanyag joghatályhoz fűződő kimérése csak hitelesített rendszeren történhet. Egyetlen hitelesített (vagy kalibrált) átfolyás mérő használata korántsem felel meg a szabályos működési feltételeknek. Nem elég egy nyomtatványt kitölteni vagy egyetlen átfolyás mérőt hitelesíttetni, a fuvarozócég teljes rendszerének hitelesítettnek kell lennie a jogszerű működéshez.

Ha lopás történt és a munkáltató ezt hitelt érdemlően akarja bizonyítani, azt csak a hitelesített rendszer dokumentumaival fogja tudni megtenni a bíróságon.

Ezért ne kockáztasson, ha rendszere nem hitelesített tegye meg a szükséges lépéseket időben, hogy erőforrásait biztonságban tudhassa és a törvény is Önt védje, ha erre kerülne sor.

A Multicore Kft.-nél a legmagasabb szintű szaktudással és teljes körű szolgáltatásokkal várjuk partnereinket, forduljon hozzánk bizalommal!

gir tankolóautomata

A GIR automata rendszerek már egy évtizede megbízhatóan, műszaki hiba nélkül biztosítják az üzemi tankoláshoz szükséges minden feltételt a magyarországi telephelyeken. A Multicore Kft. nemcsak különféle üzemanyag töltő rendszerek telepítésével, deteljes körű szervizelésükkel is foglalkozik. Tíz év alatt egyetlen olyan eset sem történt, hogy egy GIR rendszerműszakilag meghibásodott volna Magyarországon.

Egyetlen bejelentés érkezett

A Multicore Kft. szervízhálózatának munkatársai a tavalyi évben kapták az első bejelentést egy békéscsabai GIR üzemi tankolóautomata hibájáról. A Kft. munkatársai meglehetősen kíváncsian szálltak ki a helyszínre, mindenkit foglalkoztatott vajon mi történt a mindaddig elnyűhetetlennek bizonyuló GIR gyártmányú automatával. Békéscsabára érkezvén derült ki, hogy villámcsapás érte a töltőállomás egyik egységét, ezért volt szükség a szervizcsapat munkájára. Vagyis a GIR technológia olyan magas színvonalat képvisel, hogy 10 éve minden Magyarországra telepített rendszer hibátlanul működik!

GIR előnyök

Amellett, hogy a GIR folyamatosan hibátlanul képes üzemelni, számos további előnnyel rendelkezik. Az automata tankoló rendszer jogosítja a flották tankolásait, elemzi az üzemanyagfogyasztásokat, valós időben vagy önálló üzemmódban, – ahol nincs lehetőség kezelői számítógéphez csatlakoztatni pl. külső helyszínen – követi azüzemanyagfogyasztásokat, emellett kereskedelmi gázolaj adóvisszaigénylésre is használható. A rendszerhez elektronikus szintmérő, sorompó beléptetés, mosó vezérlés stb. csatlakoztatható. A jármű vagy sofőrazonosítás történhet PIN kóddal, elektronikus kártyával vagy koronggal. A központban futó szoftver több telephelyet is képes egyszerre kezelni.

GIR automata jellemzői 

 • Akár 16 töltőpont, különböző gyártmányú kútoszlopok
  és adblue kiadók egyidejű vezérlése
 • Saját házba, falra rögzíthetően szerelve
 • LCD kijelző
 • Azonosítás billentyűzeten, kód segítségével
 • Adatmentés USB-porton keresztül pen-drive-ra
 • Titan-Hykkoris adatfeldolgozó szoftver
 • 2500 tankolási adat tárolása
 • 3000 jármű azonosítása
 • 3000 járművezető azonosítása

A GIR kiforrott technológiája életre szóló megoldást jelent az üzemi tankoláshoz. Ha Önnek is szüksége van egy olyan megbízható automata rendszerre, ami a több mint 10 éve hibátlanul működik Magyarország szerte, keresse a kollégáinkat bizalommal!

Mindent az üzemanyag tárolás szabályairól

Mivel erősen tűzveszélyes anyagról van szó, ezért az üzemanyag tárolásának rendkívül szigorú szabályai vannak. Az üzemanyagtartályok kiválasztásakor elsődleges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni a gyúlékony anyagok tároláskor.  Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) korábban öt (A, B, C, D és E) tűzveszélyességi kategóriába sorolta az üzemanyagokat attól függően, hogy mennyire gyúlékonyak. A fokozottan tűz és robbanásveszélyestől (A) a veszélytelen, nem éghető és nem tűzveszélyes anyagokig (E) terjedt a skála.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás nem szűnt meg teljesen, de az eddigi öt kategória helyett már csak három alkalmazandó.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet (54/2014. (XII. 5.) BM) három tűzveszélyességi kategóriája:  1. Robbanásveszélyes osztály,
2. Tűzveszélyes osztály, 3. Nem tűzveszélyes osztály.

Három tűzveszélyességi osztály

(1) Robbanásveszélyes osztályba tartozik
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20°C-kal csökkentett értéke,
c) az éghető gáz, gőz, köd,
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Korábbi besorolás szerint „A”: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. Az az anyag, amelynek heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.
Korábbi besorolás szerint „B”: Tűz- és robbanásveszélyes. Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkot.

(2) Tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
b) a legalább 50°C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55°C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20°C-kal kisebb,
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150°C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
f)az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Korábbi besorolás szerint „C”: Tűzveszélyes. Az a folyékony anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 °C.
Korábbi besorolás szerint „D”: Mérsékelten tűzveszélyes. Az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legalább 300 °C.

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik
a) a nem éghető anyag,
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Korábbi besorolás szerint „E”: Nem tűzveszélyes. Nem éghető anyag.

 

Üzemanyag tartály típusok

Az üzemanyag tárolására csak az előírásoknak megfelelő tartályokban történhet. Az üzemanyag ellátó berendezés kialakítását tekintve földalatti és föld feletti, funkciójából adódóan pedig üzemi és közforgalmú fajtákat különböztetünk meg.

A közforgalmú és üzemi töltőállomáson robbanásveszélyes osztályba tartozó üzemanyagok (a 95, 98 benzin, az E85 bioetanol, a repülőbenzin, és a JET A1) az alábbi feltételeknek megfelelően tárolhatók:

 • Földalatti vagy földtakaróval borított, a vonatkozó előírásoknak megfelelő, acél vagy műanyag duplafalú, egyterű vagy rekeszekre osztott, fekvőhengeres tartályban.

vagy

 • Föld feletti konténerkútban, legfeljebb 10.000 liter mennyiségben.

A közforgalmú és üzemi töltőállomáson legfeljebb a tűzveszélyes osztályba tartozó üzemanyagok (gázolaj, a bunker gázolaj, a tüzelőolaj, valamint a könnyű és az extra könnyű fűtőolaj) az alábbi feltételeknek megfelelően tárolhatók:

 • Földalatti vagy földtakaróval borított, a vonatkozó előírásokat kielégítő acél vagy műanyag duplafalú, egyterű vagy rekeszekre osztott, fekvőhengeres tartályban.

vagy

 • Föld feletti konténerkútban, legfeljebb 30000 liter mennyiségben.

További fontos üzemanyag tárolási szabályok

Az üzemanyag föld feletti tartályban is tárolható üzemi töltőállomáson, duplafalú tartályban, a konténer kutakra vonatkozó mennyiségben.

A föld felett elhelyezett üzemanyag tartályok mindkét oldalán, szembetűnő helyen el kell helyezni a tűzveszélyre, a nyílt láng és a dohányzás tilalmára figyelmeztető táblát és piktogramot.

A föld feletti üzemanyag tartályokat az alapozásukhoz szilárdan le kell erősíteni és biztosítani kell megfelelővédelmüket a gépkocsi ütközés vagy egyéb külső sérülés ellen.

Az üzemanyag tartály kiválasztásakor valamint az alapozás tervezésénél és kivitelezésénél a vonatkozó környezetvédelmi előírások figyelembevételével kell eljárni.

AdBlue tartályok

MC Adblue tárolóA Multicore Kft. által forgalmazott AdBlue tartályok különböző kivitelben és méretben elérhetők, emellett a legspeciálisabb igényeknek is megfelelnek. Közforgalmi és üzemi benzinkutak számára egyaránt, önálló tartályként vagy kútoszlopok részeként elérhetők a fagyvédelemmel ellátott AdBlue tárolók.

A leginnovatívabb technikai felszereltséggel várjuk partnereinket a Multicore Kft.-nél, forduljon szakembereinkhez bizalommal!

A Tokheim több mint egy évszázada a világ egyik vezető kútoszlop gyártója. John Tokheim az üzemanyagtöltő szabadalmának sikerességén felbuzdulva alapította meg cégét. A világméretűvé fejlődött vállalat pedig 1901 óta folyamatosan, a legmagasabb minőségben szállítja ügyfelei számára a megbízható termékeket és megoldásokat.

A benzinkutak csak Tokheim újítását követően kezdtek elterjedni az 1900-as évektől kezdődően. Nem is gondolnánk milyen macerás volt előtte benzinhez jutnia az autótulajdonosoknak.

A kezdetek

Amikor az autó még ritka közlekedési eszköznek számított, nehéz dolga volt a korai autótulajdonosoknak, ha kifogytak az üzemanyagból. Az akkor még csekély üzemanyagigényt a vegyesboltok igyekeztek kielégíteni.  Ezekben a boltokban hordókból árusították a benzint és bádogkannába mérték ki a megfelelő mennyiséget. A kannából egy szűk nyíláson keresztül kellett áttölteni a benzint az autó üzemanyagtartályába, vagyis a folyamat sok szennyeződéssel és kellemetlenséggel járt.

Közben folyamatosan nőtt az autóhasználók száma és a kényelmetlen üzemanyag töltési metódusra megoldást kellett találni. Az amerikai feltaláló, Sylvanus Bowser 1885-ben készített egy mechanikus pumpát, eredetileg a lámpaolaj adagolásának megkönnyítésére érdekében. Ennek alapján és továbbfejlesztésével 1905-ben elkészült az első, benzinnel használható változat is. Bowser egy olyan szerkezetet készített, ami egy tartályra rögzített mechanikus szivattyúból, és egy a szivattyú nyomócsövére szerelt hosszú, rugalmas csőből állt. Ezzel a benzint már közvetlenül az autó üzemanyagtartályába lehetett juttatni.

John Tokheim a benzinkutak atyja

John Tokheim volt az, aki 1901-ben szabadalmaztatta saját üzemanyag szivattyúját. A továbbfejlesztett találmány először egy üveggömbbe pumpálta fel a benzint, ahonnan egy szelep kinyitásával egy csőbe, majd a járműbe továbbította az üzemanyagot. Ezzel a megoldással a sofőr láthatta, milyen mennyiséget tankolt és ellenőrizhette az üzemanyag minőségét is.

A Tokheim olajszivattyújának találmánya népszerűségének következtében 1901-ben alapította meg a Tokheim Manufacturing Company-t Iowa-ban.

John Tokheim mozgalmas élete során számtalan hasznos szerkezetet alkotott. Ő ébredt tudatára elsőként az üzemanyag tárolás veszélyeinek és tervezett emiatt külső tároló rendszert. Többek között ő szabadalmaztatta az üzemanyag-szintjelzőt, és 1913-ban elkészítette el az első villanymotorral működtetett benzintöltőt, amelyhez már mérőműszer is tartozott.

1933-ban egy amerikai cég szabadalmaztatta az első mechanikus számlálót, ami nemcsak a kiadott üzemanyag mennyiségét, de annak árát is mutatta. A készülék első elektronikus változatát azonban megint csak Tokheim készítette el 1975-ben.

A Tokheim cég mára világméretűvé fejlődött és meghatározó szereplője az üzemanyagtöltő rendszerek piacának. Folyamatos innovatív, végponttól végpontig terjedő megoldásokat szállít, legyen szó üzemanyag-adagoló, egyetlen fizetési terminál, felhőalapú alkalmazás, vagy egy teljes üzemanyag-telepítési csomagról

A Tokheim ma

 • 430 millió ügyletet lebonyolít világszerte
 • 2058 tehetséges és elkötelezett alkalmazottat foglalkoztat
 • Több mint 150 forgalmazóval rendelkező hálózatot működtet
 • Végponttól végpontig terjedő termékeket és megoldásokat forgalmaz

A Tokheim kútoszlop csúcskategóriás és innovatív benzinkút technikai megoldásai a piac folyamatosan változó és megújuló követelményeire reagálnak. Innovatív megoldásaival partnereik időt-, pénzt és energiát spórolhat.

A kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkező vállalat egyszerű megoldásokat nyújt a bonyolult biztonságtechnikai kihívásokra is. A Tokheim magyarországi forgalmazója a MULTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a leginnovatívabb technikai felszereltséggel várja partnereit.

Szaúd-Arábia a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a gázolaj árának emelését tervezi 2018 januárjában az állami támogatások megvonása által, hogy ezzel javítsa az alacsony olajártól megviselt gazdaságát, olvasható a Bloomberg cikkében.

A Bloomberg jelentése alapján míg a benzinárak körülbelül 80% -kal növekedhetnek meg már januárban, addig az egyéb hajtóanyagok, mint a sugárhajtású gépek üzemanyagai, a dízel, a kerozin és a nehéz fűtőolaj árait évről-évre fokozatosan emelnék nemzetközi szinten.

A Szaúd-Arábiai Királyság energiaügyi és ásványi nyersanyagokkal foglalkozó minisztériuma megerősítette, hogy a kormány a villamosenergia-díjak, a benzin és a repülőgép üzemanyagárak változását eszközölő reformjait 2018 első negyedévében tervezi bevezetni.

A szaúdi sajtóügynökség (SAP) közleményében olvasható a változás oka. A kormánynak ezzel a lépéssel az a célja, hogy úgy optimalizálja a természeti erőforrások fogyasztását úgy, hogy fenntartsa az ipari és más gazdasági ágazatok versenyképességét, de ezek mellett megőrizze a fogyóban lévő „energia termékeket” a jövő generációja számára is.

Mohamed bin Szalman szaud-arábia eddigi legfiatalabb uralkodóját bár igazi keménykezű, a konfrontációtól meg nem riadó reformernek tartják, mégis rendkívüli népszerűségnek örvend a világ egyik leggazdagabb országában.

Benzinkút videórendszer

A Tokheim EYE egy erős biztonságot nyújtó mégis könnyen kezelhető kamerarendszer, mely kifejezetten benzinkutak számára lett kifejlesztve. Számos előnyének köszönhetően ön bármikor felügyelheti és biztonságba tarthatja a benzinkútjainak az összes területét.

A Tokheim EYE segítségével csökkenthető a kockázatos események száma!

Rendszámtábla felismerő moduljának köszönhetően, kiszűrheti a nem fizető vásárlókat. Elég, ha egy autós egyszer elhajt fizetés nélkül, ön rögzíti a rendszámot a rendszer feketelistájában, így ha az adott jármű ismét tankolni szeretne a rendszer automatikus figyelmeztetést küld a pénztárosok számára.

Segítségével nemcsak a nem fizető vásárlások kockázata csökkenthető, de a munkavállalói lopások száma is megtizedelhető. A kamerarendszerbe integrált EPOS szoftver felismeri a gyanús történéseket, köztük a dolgozói lopásokat is.

Benzinkút videórendszer

Időt és pénzt spórolhat meg:

A rendszer csak a legfontosabb felvételeket rögzíti, így segítségével nem kell felesleges videókat és képeket átböngésznie az ellenőrzések során. A felvételek könnyen átmásolhatók bármilyen médialejátszóra, ezáltal azokat magával viheti bárhova. Az adatokat azonban nemcsak átmásolva utólag tudja megtekinteni más eszközökön. A külön erre a célra kifejlesztett applikáció segítségével az okostelefonján vagy tabletjén a világ bármely pontján, a nap 24 órájában azonnal ellenőrizni tudja, hogy mi történik a benzinkutakon. Az alkalmazás letölthető Android, iOs, Windows és Blackberry szoftverrel rendelkező telefonokra és tabletekre.

A tankolások felvételéhez nemcsak a tankolás idejét és dátumát rögzíti, hanem a tankolás és a hozzá kapcsolódó bizonylat számát is. Így egy-egy esemény akár több adat alapján is visszakereshető, mellyel időt spórolhat.

A Tokheim EYE felvételei mindemellett olyan professzionálisak, hogy a nagyítás során azok minősége nem csökken, így az események apróbb részletei is elérhetővé válnak egyetlen kattintással, ezzel egy-egy gyanús esemény minden részlete kiszűrhető külön utánjárás nélkül.

Több területet is felügyelhet egyetlen kezelőfelületen!

A rendszerhez hozzákapcsolhatók más területek szoftverjei is, mint például a tűzjelzők vagy az üzemanyag és tartály panelek., így ellenőrizni tudja egyetlen kezelői felületen, hogy minden más terület is rendben működjön.

További lehetőségek is adottak!

A Tokheim EYE rendszere bővíthető a hozzá tartozó pénztárgépekkel, melyek segítségével továbbnövelheti biztonságát.

A pénztárgépekhez külön hozzárendelhető kilenc benzinkút felvételének miniatűrje, így a pénztáros figyelemmel tudja kísérni egyetlen képernyőn az összes tankolást, mely segítségével az értékesítés is gyorsítható.

A Tokheim EYE segítségével időt-, pénzt és energiát spórolhat. Kiépítéséhez nem szükséges új kamerarendszer, hiszen a legtöbb meglévő eszközre is telepíthető a rendszer. A nemzetközi hálózattal rendelkező Tokheim vállalkozás hatékony megoldást tud nyújtani bonyolult biztonságtechnikai kihívásokra

Azok a hirdetők, akik töltőállomásokon szerették volna promótálni a termékeiket, eddig ezt csak plakátok és szóróanyagok formájában tehették meg. Most azonban egy egészen egyedi reklámfelület jelent meg a töltőállomásokon. A Tokheim T-média olyan kútoszlopokba beépíthető kijelző, mely sajátos eljárás szerint működik és rendkívül látványos megjelenést biztosít. Amíg a papírforma csak néhány ember figyelmét kelti fel és csak bizonyos helyeken helyezhető el, addig a Tokheim T-média közvetlenül a kútoszlopokba is beépíthető, ahol lehetetlen elkerülni, hogy a vásárló ne találkozzon szembe vele. Az ötletgazdag reklámfelület újdonság a piacon, és meglehetősen sok érdeklődőt vonz az elképzelés.

Mitől olyan megnyerő?

Amellett, hogy remekül felkelti a vásárlók figyelmét, sok más pozitív sajátossága is van a rendszernek. A koncepció szerint, miután a kuncsaft megérkezik a kútoszlophoz, akkor attól függően, hogy melyik pisztolyt veszi le, testre szabhatóan más-más reklámot képes megjeleníteni a felület. Ami rendkívül előnyös tulajdonság, mert a fogyasztói szokásoknak köszönhetően, célzottabb hirdetéseket mutathatunk meg a vásárlónak. Ráadásul arra is lehetőség van, hogy kútoszloponként is változóak legyenek a hirdetések. Így minden kútoszlop, egyéni hirdetési eszközzé válik, és akár külön-külön értékesíthető lesz a hirdetők számára. A több felület, több hirdetőt, több reklámot és többszörösen megtérülő befektetést eredményez.

Szinte bármit hirdethetünk!

A Tokheim T-média másik nagy előnye, hogy központról vezérelhető, ezáltal könnyedén bármikor, bármit változtathatunk a hirdetéseken. Akár állomásszintre bontva befolyásolhatjuk a hirdetési szövegeket. Népszerűsíthetjük a shop termékeit, hogy még több figyelmet kapjanak és több fogyasztó számára láthatóvá váljanak. Emellett más vállalkozások számára is értékesíthetjük a reklám felületeket, amivel növelhetjük a töltőállomás bevételi forrásait.  Teljes mértékben testre szabhatóvá válik minden. A T-média a legmodernebb technológiákat használja így csak az erre előre kialakított kútoszlopokra telepíthető. A rendszer képes pontosan abban a pillanatban elindítani a reklámot, amikor ténylegesen lekerül a kútoszlopról a pisztoly. Ezáltal sokkal sikeresebben jut el az információ a célközönséghez. Egyedülálló megoldás, mely minden töltőállomás számára eredményes beruházás.

Hazánkban nagy hagyománya van a házi készítésű, barkács jellegű konténerkutaknak. Érthetően jó megoldásnak tűnt a 90-es években ilyen olcsó megoldást választani az üzemanyagtárolásra, mint pár noname konténerkút.

Azonban, ahogy az lenni szokott az olcsó és okosnak tűnő megoldások az évek során kimutatják a foguk fehérjét. Így lett minden hasonló beruházó életének része a mindennapos javítgatás, szervizelés és múlni nem akaró problémák sora.
Persze anno kiszolgáltak minket, de mára már sajnos elavulttá váltak és megbízhatatlan rendszerük miatt többnyire fejfájást okoznak csak. A szervizelésük rendkívül nehézkes, olykor lehetetlen helyrehozni a hibákat, alkatrészt találni pedig maga a rémálom. Ha az egyik hibát sikerül is kiküszöbölni, akkor néhány héten belül jön a következő. Mára már több problémát jelent egy ilyen konténerkút, mint amennyi hasznot hoz. De miért is tartanánk életben egy elavult konténerkutat, ha van már olyan megoldás, ami modern és gazdaságos egyszerre.

Létezik már olyan rendszer, ami gyorsan kivitelezhető, gazdaságos és minőségi komponensekből áll, melyek biztosítják a hosszú ideig zavartalan működést. Hatalmas előnyük, hogy a szervizelés is rendkívül egyszerűen és gyorsan történik. Oldja meg a problémát egy egyszerű döntéssel! Olyan szakemberek segítenek szerte az országban karban tartani a kutakat, akik pontosan tudják, hogy mikor, mi okozza a hibát, amit zökkenőmentesen és gördülékenyen képesek elhárítani hiszen nap mint nap ezekkel a rendszerekkel dolgoznak, így a kezükben van a megoldás.

Sokkal korszerűbb szerkezettel rendelkezik, mely olyan vezető gyártók termékeiből áll össze, amik garantálják a prémium minőséget.
A Multicorenál a konténerkútunk kifejlesztésénél a hosszútávú megoldás kifejlesztését tartottuk szem előtt. Olyan rendszert terveztünk, mely minőségi alapanyagainak köszönhetően stabilan működik. Az egyes elemeket megbízható gyártóktól rendeljük így az alkatrészellátás 10 év múlva sem lesz probléma. Az egységes rendszernek köszönhetően a szervizelés is egyszerűbb. A legjobbat a legjobbaktól elv szerint jártunk el, hogy egy igazán megbízható és gazdaságos, hosszútávon is fenntartható rendszert alkossunk!

 

Üzemi AdBlue tárolók

Társadalmi kötelességünk odafigyelni a környezetvédelemre! Ennek érdekében született meg a kötelező SCR rendszer, mely a dízel motorok esetében a szükséges rossz. Ennek feltételei nagy tehergépjárműveknél és kamionoknál AdBlue adalékanyaggal valósulhatnak meg. AdBlue tárolóink segítségével viszont nagyban csökkenthető ezen adalékanyag ára, és a ritkább rendelésnek és szállításnak köszönhetően csökkenthető a ráfordított idő és ezáltal emelhető kényelmi szint.

Magyarországon az infrastrukturális fejlődésnek köszönhetően egyre nő az AdBlue felhasználás. Cégünk éppen ezért olyan AdBlue tárolókat kínál, mely kiváltja a kannás és kistartályos feltöltési megoldásokat, nagymértékkel kedvezőbb árat biztosítva ezzel partnereinek.

Üzemi AdBlue tartály

Üzemi AdBlue tárolókKét legnagyobb előnye a kedvező ár és a tárolás optimális feltételeinek biztosítása. Ez esetben a tároló tankolása tartályautóval történik, melynek egyértelmű hozzáadott előnye -megfelelő beszállító választása esetén- az akkreditált erre a célra felkészített járműpark, mely a pontos mennyiség kimérésére hitelesített átfolyásmérővel rendelkezik. A nagy mennyiségben történő kiszállítás az AdBlue adalék árát jelentősen csökkenti, így hamar megtérül a ráfordított összeg, és onnantól minden egyes használata jelentős megtakarítást eredményez a flottaköltségek tekintetében. Nem szabad elfelejteni, hogy a nagyflottával rendelkező cégek életben a második legnagyobb költségfaktor –a humán erőforrásra fordított költségek után- a gépjárműpark fenntartására fordított összeg.  AdBlue tárolóink további előnye, hogy a tárolás során plombálható kivitelben szállítjuk, mely egyben jelent garanciát a minőségre és zárja ki az esetleges visszaéléseket.

Közforgalmi kutak AdBlue tárolója

Egyedi megoldásainknak köszönhetően szinte nincs olyan üzemanyagtöltő állomás, melyre ne tudnánk telepíteni AdBlue tároló rendszerünket a megfelelő Közforgalmi AdBlue tárolókméretben. Itt a megtakarítás nem elsősorban a felhasználói, hanem a kereskedői oldalon jelentkezik, ugyanakkor lehetőséget biztosít, hogy a benzinkút versenyképességét növelve kedvezőbb fogyasztói árat kínáljon vásárlóinak, növelve ezzel állandó vevőkörét, hiszen ezek az odaszokott vásárlók a shopban is jelentős forgalomemelkedést biztosítanak. Nagy mennyiségű AdBlue adalék kiszállítása esetén szabad szemmel is jól látható összegű kedvezményt lehet elérni, mely hamar kitermeli a tároló telepítési költségeit.

Ne feledje, akár magánkúttal akár közforgalmi üzemanyagállomással rendelkezik cégünk egyedi megoldásokat kínál, a teljeskörű benzinkúttechnikai eszközök telepítésétől a kiegészítő – mint példásul AdBlue tátoló- termékek szállításán és beépítésén keresztül az alkatrész ellátás biztosításáig és rendszeres a szervizelés és karbantartásig.

 

 

tankolóautomata

Kényelmes és takarékos  megoldás – A tankolóautomata

A tankolóautomaták megkönnyítik a benzinkút használatot, mivel alkalmazásukkal a humán erőforrás szinte kizárható. Kényelmesen és költséghatékonyan tudja üzemeltetni üzemanyagállomását. Cégünk a hazai benzinkúttechnikai piac meghatározó szereplőjeként, pontosan felmérve leendő partnereink igényeit, mindig a legkedvezőbb és a leghasznosabb megoldásokat kínálja.

Mi is a tankolóautomata, és mire lehet használni?

Ezeknek az eszközöknek két nagy csoportja létezik, az üzemi  és a közforgalmi tankolóautomata.

Előbbi kategóriába azokat a magánkutakat soroljuk, melyeket a cégek saját flottájuk üzemanyaggal való ellátására működtetnek. Nagy előnye, hogy nincs szükség arra, hogy egy ember rögzítse és jóváhagyja a tankolásokat. A rendszerhez tartozó kártyával és billentyűzeten megadott kóddal azonosítja magát a sofőr. Ezek az adatok akár felhő alapú szolgáltatáson keresztül akár valós időben is hozzáférhetők, mely után Titan-Hykkoris adatfeldolgozó szoftveren keresztül kinyerhetők, és további statisztikák elkészítéséhez, valamint könyvelési feladatokhoz kényelmesen hozzáférhetők. Ez a program több telephelyet is képes kezelni, míg maga az automata -tárhelyének köszönhetően- szinte korlátlanul sok, összesen 2.500 tankolási adatot tud a következő letöltésig eltárolni. A rendszer által szolgáltatott adatokat kezelői egységhez történő csatlakozás esetén akár valós időben is követheti és elemezheti. Opcióként további perifériákat is illeszthet a rendszerhez, mint például elektronikus szintmérő, sorompó beléptetés, vagy akár mosó vezérlés.

gir tankolóautomataA második kategória a közforgalmi tankolóautomata. Mint a neve is mutatja ez nem egy cég privát kútjára szerelt egység, hanem egy bárki által látogatható üzemanyag állomáshoz illesztett automata fizetési lehetőség, mely során a pénztárnál történő sorban állás elkerülhető. Bankkártyával, üzemanyagkártyával és kézpénzzel is használhatóak, ennek következtében nincs szükség pénztárosra és/vagy kútkezelőre, így az éjszakai üzemelés akár munkaerő nélkül is megvalósulhat. Ön így az éjszakai műszakpótlékot is megtakaríthatja. Legfejlettebb kültéri rendszerünk, a forradalmian új érintőképernyő még gyorsabb és egyszerűbb megoldást kínál.

 

 

Cégünk egyaránt foglalkozik üzemi és közforgalmi tankolóautomata berendezések telepítésével, alkatrészellátásával, tankolóautomata hitelesítésselés karbantartással. Teljeskörű kivitelezést és szerviz szolgáltatást vállalunk. Beszállítóink a világ vezető benzinkúttechnikai gyártó cégei. Állunk rendelkezésére.